top of page

I WILL BE LEADING WORSHIP AT CALVARY CHRISTIAN FELLOWSHIP Group

Public·17 members
Paul Samsonov
Paul Samsonov

Hutnikiewicz Od Czystej Formy Do Literatury Faktu Pdf 111 OPIS BIBLIOGRAFICZNY STOSOWANY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części. Literatura podmiotu inaczej bibliografia podmiotowa - to spis tekstów kultury, które zostały wykorzystane w prezentacji, np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (reprodukcje obrazów, ilustracje rzeźb), muzyczne, filmy. Literatura przedmiotu- inaczej bibliografia przedmiotowa to spis dokumentów dotyczących tematu prezentacji, np. książki, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły z czasopism, dokumenty elektroniczne. OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI Nazwisko i imię autora, Tytuł. Wydawnictwo, Miejsce wydania rok. Bułhakow Michał, Mistrz i Małgorzata. Czytelnik, Warszawa Moczarski Kazimierz, Rozmowy z katem. PWN, Warszawa Białostocki Jan, Symbole i obrazy w świecie sztuki. T. PWN, Warszawa 198 OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ Tytuł. Red. Imię i nazwisko redaktora naczelnego, Wydawnictwo, Miejsce wydania rok. Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jan Strzałko, Teresa Mosso -Pietraszewska, PWN, Warszawa 200 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU (ROZDZIAŁU) KSIĄŻKI Nazwisko i imię autora, Tytuł. [w:] Autor, Tytuł tomu. Wydawnictwo, Miejsce wydania rok. Hutnikiewicz Artur, Ekspresjonizm. [w:] tegoż, Od czystej formy do literatury faktu. Wiedza Powszechna, Warszawa
hutnikiewicz od czystej formy do literatury faktu pdf 11


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftweeat.com%2F2tR6et&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2rfLg-6cKHnhXGho_p4FPY

350c69d7ab


https://soundcloud.com/liamudempbi/microsoft-powerpoint-2016-cracked-version-free-download-new

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page