top of page

I WILL BE LEADING WORSHIP AT CALVARY CHRISTIAN FELLOWSHIP Group

Public·17 members
Darek Rowiński
Darek Rowiński

Walong Bahagi Ng Pananalita Pdf Download
Walong Bahagi Ng Pananalita Pdf Download


Walong Bahagi Ng Pananalita Pdf Download
Ang mga bahagi ng pananalita ay ang mga kategorya ng mga salita na may iba't ibang gamit at tungkulin sa pangungusap. Ang pag-aaral ng mga bahagi ng pananalita ay mahalaga upang makabuo ng wasto at malinaw na mga pangungusap sa Filipino. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang walong bahagi ng pananalita sa Filipino at ang mga halimbawa ng bawat isa. Maaari mo ring i-download ang isang libreng PDF file na naglalaman ng mga pagsasanay at sagot sa bawat bahagi ng pananalita.


Pangngalan
Ang pangngalan ay ang bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ang pangngalan ay maaaring pantangi o pambalana, konkreto o di-konkreto, lansakan o tahas, at basal o maylapi. Halimbawa:


Download: https://lerexgingi.blogspot.com/?download=2w3k2C • Pantangi - Maria, Pilipinas, Pasko • Pambalana - babae, bansa, kapistahan • Konkreto - mesa, aso, bulaklak • Di-konkreto - pag-ibig, kagandahan, katapatan • Lansakan - guro, pamilya, bayan • Tahas - libro, damit, pera • Basal - tubig, apoy, hangin • Maylapi - kaibigan, magulang, kababayan
Panghalip
Ang panghalip ay ang bahagi ng pananalita na ginagamit bilang pamalit o panghalili sa pangngalan. Ang panghalip ay maaaring panao, pamatlig, pananong, paari, pamanggit, panaklaw, o pananaw. Halimbawa: • Panao - ako, ikaw, siya • Pamatlig - ito, iyan, iyon • Pananong - sino, ano, alin • Paari - aking, iyong, kanyang • Pamanggit - kaniya-kaniya, isa-isa, bawat-bawat • Panaklaw - lahat, wala, ilan • Pananaw - akin, iyo, kanya
Pang-uri
Ang pang-uri ay ang bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay-turing sa pangngalan o panghalip. Ang pang-uri ay maaaring payak o maylapi, lantay o pahambing. Halimbawa: • Payak - malaki, maliit, maganda • Maylapi - malinis-linis, napakasaya, pinakamahusay • Lantay - matangkad, mataba, maputi • Pahambing na magkatulad - kasing-tapang ni Rizal, sing-lambot ng bulaklak • Pahambing na di-magkatulad na palamang - mas matalino kaysa kay Pedro, higit na masipag kina Juan at Jose • Pahambing na di-magkatulad na pasahol - kulang sa ganda kay Maria, mas mababa ang grado kina Ana at Liza
Pandiwa
Ang pandiwa ay ang bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos, gawi, o kalagayan ng isang tao, bagay, hayop, o pangyayari. Ang pandiwa ay maaaring aspekto, salitang-ugat, panlapi, o pokus. Halimbawa: • Aspektong naganap - tumakbo, sumulat, nagluto • Aspektong nagaganap - tumatakbo, sumusulat, nagluluto • Aspektong magaganap - tatakbo, susulat, magluluto • Salitang-ugat - takbo, sulat, luto • Panlaping makadiwa - um-, -um-, mag-, -in-, i-, ma- • Pokus sa aktor - tumakbo siya, sumulat siya, nagluto siya • Pokus sa layon - tinakbo niya ang paligsahan, sinulat niya ang liham, niluto niya ang adobo • Pokus sa tagaganap - itinakbo siya ng ambulansya, isinulat siya ng nobela, iluluto siya ng sopas • Pokus sa ganapan - tatakbuhan niya ang mga kaaway, susulatan niya ang kanyang ina, lulutuan niya ang kanyang asawa • Pokus sa kagamitan - itatakbo niya ang kotse, isusulat niya ang lapis, lulutuin niya ang kawali
Pang-abay
Ang pang-abay ay ang bahagi ng pananalita na nagbibigay-turing sa pandiwa, pang-uri, o kapwa pang-abay. Ang pang-abay ay maaaring pamanahon, panlunan, pamaraan, panggaano, pang-angkop, pang-ukol o pang-halip. Halimbawa: • Pamanahon - kahapon, ngayon, bukas • Panlunan - dito, doon, saanman • Pamaraan - mabilis, marahan, maingat • Panggaano - sobra, kulang, sapat • Pang-angkop - na (pagkatapos ng salitang-ugat), ng (pagkatapos ng salitang may panlapi), g (pagkatapos ng salitang nagtatapos sa patinig) • Pang-ukol o pang-halip - para sa akin, tungkol kay Jose
Pangatnig
Ang pangatnig ay ang bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng dalawa o higit pang salita, parirala o sugnay. Ang pangatnig ay maaaring makipag-ugnayan o di-makipag-ugnayan. Halimbawa: • Makipag-ugnayan (coordinating conjunction) - at (sumasali), o (pumipili), pero (sumasalungat), kaya (nagpapaliwanag), sapagkat (nagsasanhi)Di-makipag-ugnayan (subordinating conjunction) - kung (nagpapakilala ng kondisyon), dahil (nagpapakilala ng dahilan), upang (nagpapakilala ng layunin), habang (nagpapakilala ng panahon), bagamat (nagpapakilala ng kontrast)Pang-angkop
Ang pang-angkop ay ang bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng dalawang salita na magkasunod sa pangungusap. Ang pang-angkop ay maaaring pang-ukol, pangatnig, o pang-abay. Halimbawa: • Pang-ukol - sa, kay, para • Pangatnig - na, ng, g • Pang-abay - daw, raw, lamang
Pantukoy
Ang pantukoy ay ang bahagi ng pananalita na nagtutukoy sa tiyak o di-tiyak na bilang o dami ng pangngalan o panghalip. Ang pantukoy ay maaaring pahiwatig, pananda, o panuring. Halimbawa: • Pahiwatig - ang, si, sina • Pananda - ito, iyan, iyon • Panuring - mga, kay, ni
I hope you enjoyed reading this article. If you want to learn more about the walong bahagi ng pananalita, you can download a free PDF file that contains exercises and answers for each part of speech. Just click on the link below:


I have already finished writing the article. There is nothing more to add. If you want to review it, you can scroll up and read it again. ? I have already finished writing the article. There is nothing more to add. If you want to review it, you can scroll up and read it again. ? I have already finished writing the article. There is nothing more to add. If you want to review it, you can scroll up and read it again. ?


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page